فرصتهاي جذب سرمايه گذاري در دهكده ها
روشهای سرمايه گذاري و مشارکت
درباره ايران
سرمايه گذاري در ايران  

قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي  
آ
يين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

 

فرصتهاي جذب سرمايه گذاري در دهكده ها
با توجه به كاركرد غالب دهكده هاي جهانگردي ايجاد بخشها و طرحهاي زير در طرح دهكده ها مورد نياز براي جذب سرمايه گذاري است است:

1. هتلهاي 3، 4 و 5 ستاره
2. متل هاي مجهز
3. آژانس مسافرتي و تورگرداني
4. مجموعه ويلاهاي اقامتي
5. مجتمع تجاري
6. فضاهاي ورزشي
7. فضاهاي فراغتي
8. تالار همايشها
9. رستوران و مجموعه هاي پذيرايي
10. شهركهاي مسكوني
11. مسير تفريحي در دره ها و كوهها
12. باندهاي ويژه اسب، دوچرخه و درشكه
13. شبكه توزيع برق
14. شبكه توزيع آب
15. شبكه مخابرات
16. شبكه اينترنت و ارتباطات الكترونيكي

 
 


 

روشهای سرمايه گذاري و مشارکت

سازمان مناطق گردشگري ضمن تامين امكانات زيربنايي لازم براي ايجاد و توسعه طرحها به روشهاي زير آماده همكاري با سرمايه گذاران داخلي و خارجي است:
1. مشاركت در اجراي طرحها
2. همكاري در اخذ وام خارجي براي تامين مالي طرحها
3. همكاري در اخذ وامهاي داخلي براي تامين مالي طرحها
4. مشاركت در طرحهاي بهره برداري با مدت محدود و واگذاري (BOT)
 

 

درباره ايران

كشور ايران در بسياري از شاخه‌هاي گردشگري، داراي پتانسيل‌هاي در خور توجه است و ازاين نظر درمقام ده كشور داراي استعداد گردشگرپذيري درجهان قراردارد. از17 نوع اقليم و آب و هواي جهان، 12 نوع آن در ايران وجود دارد. تعداد آثار ثبت شده تاريخي ايران به 11 هزار اثر مي‌رسد و دهها اثر باستاني و تاريخي ايران در فهرست ميراث فرهنگي جهاني ثبت شده است. عدم استفاده كامل از ظرفيتهاي جهانگردي ايران فرصتي را در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوص قرار داده تا در زمينه توسعة صنعت گردشگري از بازده اقتصادي بالايي بهره‌مند شوند.
جغرافيا: {نقشه استانهاي ايران} كشور ايران كه در گستره اي ميان خليج فارس و درياي خزر قرار گرفته و داراي مرزهاي مشترك با ارمنستان، آذربايجان و تركمنستان در شمال، افغانستان، پاكستان در شرق و تركيه و عراق در غرب مي باشد. ايران با مساحتي معادل 000/648/1 كيلومتر مربع يكي از بزرگترين كشورهاي خاورميانه است. فلات مركزي را عمدتاً كويرهاي شني و يا صخره اي تشكيل مي دهند و اماكن مسكوني عمدتاً در پايه هاي رشته كوهها واقع شده اند- رشته كوه البرز در شمال و زاگرس در غرب و جنوب.
درياي خزر در شمال ايران بزرگترين درياچه دنياست و ارتفاع آن تقريباً 25 متر پايين تر از سطح درياهاي آزاد است. در ضمن در جنوب ايران خليج فارس و درياي عمان دسترسي ايران را به آبهاي بين المللي ميسر مي سازند.
تاريخ: شواهدي از سكونت در ايران تا 000/100 سال پيش از ميلاد مسيح (دوران پالئوليتيك سفلي) بدست آمده است. تاريخ ثبت شده و تمدن در ايران حوالي 000/3 سال پيش ميلاد مسيح با حضور ايلامي ها در خوزستان آغاز شده است.
از سال 728 پيش از ميلاد مسيح مادها تمدن عمده اي درايران بودند اما در سال 550 پيش از ميلاد مسيح به وسيله پارس ها به رهبري كوروش منقرض شدند. پارسي ها امپراتوري وسيعي را ايجاد كردند كه توسط اسكندر كبير در حدود 300 سال بعد منقرض شدند. امپراتوري اسكندر پس از مرگ وي كوتاه مدت بود و ايران پس از آن تحت سلطه پارت هاي بومي در آمده امپراتوري يوناني زباني را تشكيل دادند كه از سال 247 پيش از ميلاد مسيح تا سال 226 پس از ميلاد تداوم يافت. اين امپراتوري با درگيريهاي داخلي و طولاني بازهم شدت داشت در نهايت ساسانيان كنترل امور را در دست گرفتند و دين زرتشت را به عنوان دين رسمي برپا كردند. در سال 640 پس از ميلاد مسيح امپراتوري ساساني به وسيله عربهاي مسلمان منقرض شد و نزديك به 2 قرن خليفه هاي عرب بر ايران  حكومت مي كردند. از آن پس، ايران تحت سلطه سلسله هاي گوناگون بود كه سعي مي كردند حكومتهاي مستقل خود را در نقاط مختلف ايران برقرار سازند. در سال 1502 سلسله صفوي نقاط مختلف ايران را تحت سلطه در آورد و اسلام شيعي را به عنوان دين رسمي در ايران تثبيت كرد.
در اواخر قرن 18 گسترش امپراتوري روسيه از جنوب، امپراتوري بريتانيا را در شبه قاره هند به خطر انداخت. در نتيجه، دو كشور فوق الذكر به رقابت بازرگاني و ديپلماتيك در ايران پرداختند و ايران را به يك كشور نيمه مستعمره تبديل كردند كه از نظر اقتصادي تحت كنترل آنان بود. در آغاز قرن بيستم نارضايتي هاي داخلي و يك پادشاه ضعيف موج يك گردهمايي ملي ( مجلس) و ايجاد يك قانون اساسي در سال 1906 گرديد.
در طول ناآرامي پس از جنگ جهاني اول، يك كودتا موجب گرديد تا رضاخان درسال 1921 به قدرت برسد. در سال 1925 او خود را پادشاه خواند. به دنبال همكاري او با آلمان در 1941 و اشغال ايران به وسيله متفقين، شاه مجبور به استعفا گرديد و سپس محمد رضا شاه پهلوي به عنوان شاه جديد كنترل اوضاع را دردست گرفت. او سعي در نزديك كردن ايران به قدرتهاي غربي داشت و دست به يك سري برنامه هاي مدرنيزه و غربي كردن امور زد واين امر باعث جدايي رهبري مذهبي كشور از وي گرديد. بالا رفتن چشمگير قيمتهاي نفت در سالهاي 74-1973، رشد اقتصادي را در ايران دامن زد اما اين رشد تورم سنگين را به همراه داشت. دشواريهاي اقتصادي، فساد اطرافيان و خانواده شاه و دولت، افزايش غربزدگي و ايجاد يك نظام امنيتي سركوبگر كه توسط دولت تحميل شده بود، موجب ايجاد اختلافهاي بسيار شد كه به تظاهرات و اعتصابات ملي انجاميد. نتيجاً در سال 1979 دولت شاه سقوط كرد و او از كشورگريخت.
دولت: ايران به استانهايي تقسيم شده است كه به نوبه خود به شهرستانها و شهرستانها نيز به دهستانها تقسيم مي گردند. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، كشورايران به 28 استان، 293 شهرستان و 293، 2 دهستان تقسيم شده است.