معرفی
سازمان
مناطق گردشگري سازماني است كه با توجه به توانايي‌هايي كه در جذب سرمايه دارد، در صدد ايجاد دهكده‌هاي جهانگردي با مشاركت شركتهاي همكار است و در اين راستا اقدام به تدوين برنامه راهبردي و تامين زيرساختهاي لازم براي ايجاد دهكدههاي جهانگردي كرده است و مي‌توان گفت كه بزرگترين طرح جهانگردي كشور را در دست اجرا دارد. اين سازمان هم اكنون توافقهاي لازم را در استانهاي مازندران، گيلان، آذربايجان، گلستان، كرمان، يزد، اصفهان، كرمانشاه، چهارمحال بختياري، فارس، بوشهر و لرستان را انجام داده است.
مدير عامل سازمان مناطق گردشگري و مديران همكار وي، پيش از اين در سالهاي 1368 تا 1379 راه اندازي و اجراي طرحهاي عمراني منطقه آزاد كيش در جزيره كيش را، كه هم اكنون بزرگترين مقصد توريستي ايران است، به  عهده  داشته‌اند.
سازمان مناطق گردشگري تلاش مي‌كند تا با همكاري شركتهاي با تجربه بين المللي معتبر در بخش جهانگردي طرحهاي خود را از طريق انتقال فناوريهاي نو در هزاره سوم به پيش برد.
سازمان مناطق گردشگري در سال 1380 با شماره 12945 در اداره ثبت شركتهاي ايران به ثبت رسيده است. اين سازمان با اخذ مجوز از سازمان ايرانگردي و جهانگردي ايران مجاز به طراحي، تصدي و اجراي طرحهاي كلان گردشگري داخلي و خارجي، آماده كردن كليه زيرساختهاي لازم جهت ايجاد و احداث شهرك‌هاي گردشگري و اقامتي دركشور، برنامه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه صنعت گردشگري ايجاد دفاتر نمايندگي در داخل و خارج كشور، كليه اقدامات فني و مهندسي و عمراني جهت اجراي طرحهاي گردشگري است.
 

 
 
 


 
 

شركتهاي همكار

مهندسان مشاور بين المللي آ سي سي، اتريش

مهندسان مشاور زيستا

مهندسان مشاور مناطق آزاد

مهندسان مشاور پين

شركت آتيه بهار

شركت عمران كيهان پي ساز

شركت سپنداران نوين

شركت ارم كيش

شرکتهای وابسته

شرکت دهکده جهانگردی کرمان

شركت دهكده جهانگردي گلستان

شركت دهكده جهانگردي گيلان

شرکت نسل آينده همراه

موسسه راهبردهای فراگيری

همکاران ما

مدیر عامل :  مهندس محمدرضا یزدان پناه

مدیر اجرایی : سهراب بلبلیان

مشاور برنامه ریزی : شهرداد میرزایی

مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري: فرزاد نخعي

مدیر اتوماسيون: مهندس سيد علیرضا عمرانی